Tjänster

Tjänster

BRED KOMPETENS INOM METALL

Härdteknik erbjuder en rad olika tjänster som tillverkning av delar och reservdelar till industrin samt härdbehandling av detaljer till maskiner som utsätts för hårt slitage. Vi har dessutom en gren som arbetar med industrimontage och renoveringar vid större industrier.

Om oss

EN DEL AV LN INDUSTRIMONTAGE

Härdteknik är en del av LN Industrimontage. Tillsammans utför vi flera olika tjänster inom den tunga industrin där vi besitter en bred kompetens och utför allt med hög kvalitet och precision.